Ngày đăng

tuong-ho-phap-vi-da-bang-da-tu-nhien-dep

thỉnh tượng hộ pháp vi đà tiêu diện bằng đá đặt thờ cúng