Tượng tiên đồng ngọc nữ bằng đá tự nhiên đẹp

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” tương tiên đồng ngọc nữ bằng đá tự nhiên đẹp”

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng đá tự nhiên đẹp

Chất liệu đá  Đá Cẩm Thạch
Màu sắc Trắng
Kích thước chiều cao 0,6m
Giá tượng Liên hệ
Mã sản phẩm TĐNN-01