Tượng lục tặc bằng đá tự nhiên đà nẵng đẹp

Liên hệ 0916000344

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” tương lục tặc bằng đá tự nhiên đà nẵng đẹp”

tượng lục tặc bằng đá tư nhiên đà nẵng đep

Chất liệu đá  Đá Cẩm Thạch
Màu sắc Trắng
Kích thước chiều cao 2,m
Giá tượng Liên hệ
Mã sản phẩm DL-18