Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá đẹp nhất 2017

Mô tả

Mô tả sản phẩm “Thỉnh Tương đại thế chí bồ tát bằng đá đẹp tại non nước đà nẵng”tượng đại thế chí bồ tát bằng đá đẹp non nước đà nẵng

Rất nhiều phật tử, quý nhà thờ mong muốn thỉnh tương đại thế chí bằng đá đà nẵng để đặt thờ đức phật. Thường đức bồ tát được đặt thờ cùng với đức phật a di đà và phật quan thế âm bồ tát. Tượng được đặt thờ tại chánh điện, tam bảo của các chùa chiền. Một số nơi đặt thờ riêng được đại thế chí bồ tát để các phật tử chiêm bái.

Các kinh phật đã ghi chép lại,  Bồ Tát Đại Thế Chí đã lấy ánh sáng trí tuệ soi chiếu tất cả chúng sanh. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là các thị giả của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Các Ngài được các phật tử gọi với danh hiệu là Tây Phương Tam Thánh. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ.

Theo văn hóa tâm linh phong thủy, Đại Thế Chí Bồ Tát là vị phật bản mệnh của rất nhiều người. Vì thế rất nhiều người thỉnh tượng đức Bồ Tát để đặt thờ tại nhà hoặc tạc mặt phật để mang theo bên mình. Mọi người mong muốn Ngài sẽ luôn ở bên giúp đỡ mọi người trong mọi  việc cuộc sống.

cơ sở điêu khắc tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên

Địa chỉ cơ sở tạc tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên tại làng đá non nước

Cơ sở điêu khắc đá đà nẵng

Số điện thoại/ zalo/ viber : 0916000344

Website : https://dieukhacdadanang.net/

Email : cosodieukhacdadanang@gmail.com

Fanpage : https://www.facebook.com/cosodamynghedanang

Google+, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Map

Link tham khảo các sản phẩm tượng phật bằng đá khác.