Tượng cha trương bửu diệp bằng đá tự nhiên đẹp

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” tượng cha trương bửu diệp bằng đá tự nhiên đà nẵng đẹp “

tượng cha trương bửu diệp bằng đá tự nhiên đà nẵng

Chất liệu đá  Cẩm thạch
Màu sắc Trắng
Kích thước chiều cao 1,8m
Giá tượng Liên hệ
Mã sản phẩm CD-09