Tượng 5 anh em kiều trần như bằng đá tự nhiên đà nẵng đẹp

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” tương 5 anh em kiều trần như bằng đá tự nhiên đà nẵng đẹp “

tượng 5 anh em kiều trần như bằng đá tự nhiên đà nẵng

Khi đi lễ phật tại các chùa chiền, mọi người thường thấy một bộ tượng đức phật cùng 5 vị đệ tử quỳ dưới chân Người. Vậy những vị đệ tử này này là ai?

5 người này là những vị đệ tử ban đầu của người. Họ thường được chúng sanh gọi với tên hiệu là 5 anh em kiều trần như, bao gồm :  Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, Kiều Trần Nhi, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Nga. Một số chùa còn đặt thêm bốn tượng khác là bốn người bạn đồng tu của họ. Kinh phật đã ghi nhận đây là những đệ tử đầu tiên của đức phật.

Đức phật đã giảng phật pháp lần đầu tiên cho 5 anh em kiều trần như tại vườn lộc uyển. Hình ảnh đức phật ngồi dưới cây bồ đề, giảng pháp cho các đệ tử tạo nhiều cảm xúc cho các phật tử. Rất nhiều nhà chùa đã tạo dựng lại hình ảnh bộ tượng năm anh em kiều trần như bằng đá đà nẵng này của đức phật tại khuôn viên chùa.

mua tượng 5 anh em kiều trần như bằng đá đẹp

Địa chỉ mua tượng năm anh em kiều trần như bằng đá đẹp tại làng đá non nước đà nẵng

Cơ sở điêu khắc đá đà nẵng

Số điện thoại/ zalo/ viber : 0916000344

Website : https://dieukhacdadanang.net/

Email : cosodieukhacdadanang@gmail.com

Fanpage : https://www.facebook.com/cosodamynghedanang

Google+, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Map

Link tham khảo các sản phẩm tượng phật bằng đá khác.