Thiềm thừ bằng đá tự nhiên phong thủy đẹp

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” thiềm thừ bằng đá tự nhiên đà nẵng đặt phong thủy đẹp”

thiềm thừ bằng đá tự nhiên đà nẵng đặt phong thủy

Chất liệu đá  Đá Cẩm Thạch
Màu sắc ĐỎ
Kích thước chiều cao 0,3m
Cân nặng  Chưa xác định
Mã sản phẩm CTT-07