Tạc tượng chân dung theo mẫu yêu cầu

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” cơ sở tạc tượng chân dung bằng đá theo mẫu yêu cầu”

cơ sở tạc tượng chân dung bằng đá theo mẫu yêu cầu

Chất liệu đá  Đá Cẩm Thạch
Màu sắc Trắng
Kích thước chiều cao 1,8m
Giá tượng Liên hệ
Mã sản phẩm CD-04