Cóc thiềm thừ bằng đá tự nhiên

Mô tả

Mô tả sản phẩm ” cóc thiềm thừ bằng đá tự nhiên đà nẵng “

cóc thiềm thừ bằng đá tự nhiên đà nẵng

Chất liệu đá  Đá Cẩm Thạch
Màu sắc ĐỎ
Kích thước chiều cao 0,4m
Cân nặng  Chưa xác định
Mã sản phẩm CTT-01