Tượng la hán bằng đá

Bộ tượng thập bát la hán bằng đá chính là một trong những bộ tượng lớn mà bất cứ nhà chùa nào cũng đều mong muốn có. Từng bức tượng la hán bằng đá được tạc rất công phu tỉ mỉ. Mỗi tượng mang một dáng vẻ khác nhau, một nét đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn.

Khi nói đến Thập bát La Hán, chúng ta hiểu rằng là ý chỉ 18 vị La Hán trong Phật giáo, bao gồm 16 vị La Hán ban đầu và 2 vị được thêm vào sau này. Cuộc đời của các ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.

Những mẫu tượng 18 vị la hán bằng đá làm từ đá cẩm thạch tự nhiên của làng đá non nước đà nẵng được khách hàng rất ưa thích.

 • Tượng la hán bằng đá
 • Bộ tượng thập bát la hán bằng đá
 • Tượng 18 vị la hán bằng đá non nước đà nẵng
 • Tượng Tọa Lộc La hán bằng đá
 • Tượng Hỷ Khánh La hán bằng đá
 • Tượng Cử Bát La hán bằng đá
 • Tượng Thác Tháp La hán bằng đá
 • Tượng Tĩnh Tọa La hán bằng đá
 • Tượng Quá Giáng La hán bằng đá
 • Tượng Kỵ Tượng La hán bằng đá
 • Tượng Tiếu Sư La hán bằng đá
 • Tượng Khai Tâm La hán bằng đá
 • Tượng Thám Thủ La hán bằng đá
 • Tượng Trầm Tư La hán bằng đá
 • Tượng Khoái Nhĩ La hán bằng đá
 • Tượng Bố Đại La hán bằng đá
 • Tượng Ba Tiêu La hán bằng đá
 • Tượng Trường Mi La hán bằng đá
 • Tượng Khán Môn La hán bằng đá
 • Tượng Hàng Long La hán bằng đá
 • Tượng Phục Hổ La hán bằng đá

Để mua tượng phật bằng đá khác, xin vui lòng tham khảo tại đây. Địa chỉ cơ sở

Cơ sở điêu khắc đá đà nẵng

Số điện thoại/ zalo/ viber : 0916000344

Website : https://dieukhacdadanang.net/

Email : cosodieukhacdadanang@gmail.com

Fanpage : https://www.facebook.com/cosodamynghedanang

Google+, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Map

Showing all 6 results

Showing all 6 results