Tượng bồ tát bằng đá

Tượng bồ tát bằng đá hiện nay rất được yêu thích, đặc biệt là ở những quốc gia có nhiều người theo đạo phật. Ở Việt Nam, chúng ta có thể bắt gặp những bức tượng hóa thân bồ tát bằng đá được đặt thờ tự ở khắp nơi trên cả nước.

Nhắc đến bồ tát là muốn nói đến những con người đã giác ngộ được phật pháp. Họ là những con người có tấm lòng bao dung, vị tha, luôn giúp đỡ chúng sanh trước những khó khăn. Bất cứ ai cũng có thể tu thành bồ tát nếu thực sự đạt được những điều đó. Có thể kể một số vị bồ tát được mọi người biết đến như quan âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, địa tạng vương bồ tát, văn thù phổ hiền bồ tát, …

Những mẫu tượng đức phật bồ tát đá tự nhiên non nước được nhiều nhà chùa, quý phật tử yêu thích, thỉnh tượng nhiều nhất :

  • Tượng văn thù sư lợi bồ tát bằng đá
  • Tượng phổ hiền bồ tát bằng đá
  • Tượng văn thù phổ hiền bồ tát bằng đá
  • Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất