Tượng a di đà bằng đá

Tượng a di đà bằng đá đặt để thờ cúng hằng ngày đang rất phổ biến. A Di Đà là vị phật có nhiều công đức đối với chúng sanh, được tôn thờ kính trọng sâu sắc. Cơ sở điêu khắc đá Đà Nẵng chuyên điêu khắc tượng phật a di đá bằng đá tự nhiên non nước có chất lượng tốt, cung cấp cho khách hàng trên khắp cả nước.

Đức phật a di đà là một trong những vị phật đứng đầu trong cõi niết bàn. Ngày giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, nên có phật hiệu a di đà, tại cõi Tây Phương cực lạc. Đây được xem là nơi đã ra khỏi luân hồi nên sẽ được “bất thối chuyển”, kết hợp với cảnh thuận duyên ở cõi Cực Lạc mà tiếp tục tu tập thành Phật.

Những mẫu tượng a di đà được ưa thích, mua và thỉnh nhiều nhất

  • Tượng a di đà bằng đá
  • Tượng a mi đà bằng đá
  • Tượng phật a di đà bằng đá
  • Tượng tam thánh phật bằng đá
  • Tượng tam thế phật bằng đá
  • Tượng tây phương tam thánh bằng đá

Showing 1–12 of 19 results

Showing 1–12 of 19 results