Ngày đăng

thinh-tuong-van-thu-pho-hien-bo-tat-bang-da

thỉnh tượng văn thù phổ hiền bồ tát bằng đá đẹp