Ngày đăng

tuong-ung-than-bo-tat-quan-the-am

tượng ứng thân bồ tát bằng đá tự nhiên đà nẵng